Imieniny: Arety, Marty, Marcina
wycieczkastudniówka 2009
Historia szkoły

Tucholska Szkoła Realna istnieje już 19 lat.

1 września 1994 roku w budynkach ZSZ nr 1 przy ulicy Świeckiej 89a rozpoczęły się zajęcia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, absolwentów zasadniczych szkół zawodowych w formie wieczorowej. W   ciągu jedenastu lat istnienia ponad stu absolwentów zdobyło średnie wykształcenie.


Po dziesięciu latach działalności Tucholskiej Szkoły Realnej 1 września 2004 roku powstało Liceum  Ogólnokształcące dla Młodzieży,szkoła dla absolwentów gimnazjów. 

W maju 2007 roku pierwsi absolwenci zdawali maturę.Oczywiście wszyscy zdali.Również w 2008 i w 2009 roku zdawalność matury w naszej szkole wyniosła 100%.

Nasi absolwenci są obecnie studentami takich uczelni jak : Uniwersytet Warszawski, Politechnika Gdańska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika i wielu innych renomowanych uczelni w kraju.

Od 1.09.2011r klasa pierwsza rozpoczęła zajęcia w budynku WSZŚ przy ul.Pocztowej 13.

W czerwcu 2012 r. klasa druga również przeniesiona została na ul. Pocztową.

Od września 2012 r. już cała szkoła ma swoją siedzibę na ul. Pocztowej 13 w budynku Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem.